93/09/20
.::∂ƒιχє::.
 
ησ cσρу ιη уσυя gαƖƖєяу
 
ραѕѕ = Ɩιηк мє 
 
CM هَمینجـا لُـدفً 
 
 دَرصــوُرَتِ اِمڪًـاטּ لـوگُـومـونو تو وِبتوُטּ قَــرار بِدید 
 
 
+ 10 PM | α∂мιη
93/09/24
+ 11 PM | α∂мιη
93/09/24

ραѕѕ =   Ɩιηк мє

 тєxт=5


تگ: تکست, تکست گرافی, عکس نوشته, علیرضا آذر
Continue
+ 3 PM | α∂мιη